Firma HELP-MED oferuje usługi w zakresie prowadzenia kursów i szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej dla firm oraz osób prywatnych. Oferta jest dostosowywana indywidualnie do potrzeb klienta i obejmuje interesujący go zakres. Nauka udzielania pierwszej pomocy może być prowadzona w formie kilkugodzinnych szkoleń lub kilkunastogodzinnych kursów. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia lub kursu, organizowanego przez naszą firmę, są wystawiane przez nas imienne zaświadczenia na okres 2 lat. Każde szkolenie jest prowadzone na podstawie obowiązujących, aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC).

Z jakich części składa się szkolenie z pierwszej pomocy

Nauka obejmuje zarówno zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne. Instruktaże są prowadzone w wybranym miejscu, np. bezpośrednio u klienta, przez wykwalifikowaną kadrę medyczną, pracującą na co dzień w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz Zespołach Ratownictwa Medycznego. Są to instruktorzy pierwszej pomocy oraz ratownicy medyczni z wieloletnim doświadczeniem.

Jak wygląda szkolenie z pierwszej pomocy?

Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy, zazwyczaj jest podzielone na 3 części.

  • Wprowadzenia oraz strony teoretycznej pierwszej pomoc
  • Szkolenia praktycznego z użyciem fantomów
  • Podsumowania zdobytej wiedzy oraz rozwiewania ewentualnych wątpliwości

Szkolenie odbywa się w miejscu wyznaczonym przez klienta. Każdy kurs, prowadzony jest przez Ratownika Medycznego z tytułem instruktorskim. Cała, wysoko wykwalifikowana kadra, to wieloletni pracownicy Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i zespołów Ratownictwa Medycznego. W trakcie trwania szkolenia z pierwszej pomocy, uczestnicy zostają szczegółowo poinstruowani, w kwestii radzenia sobie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia. Instruktorzy krok po kroku opowiadają, oraz inscenizują przebieg różnorodnych zdarzeń, angażując w ich przebieg kursantów.

Jaki jest cel szkolenia?

Szkolenia z pierwszej pomocy, mają na celu zwiększanie świadomości i wyrobienie w kursantach wzorców prawidłowego zachowania w stanach nagłych oraz w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia – swojego, lub innych osób. Instruktorzy starają się jak najlepiej przekazać zasady postępowania w różnych sytuacjach, takich jak nagłe zatrzymanie krążenia, wypadek na drodze czy oparzenie wrzątkiem. Często w sytuacjach zagrożenia, przechodzimy obok nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Najczęściej, dlatego, że nie wiemy jak pomóc i kieruje nami strach. Szkolenie z pierwszej pomocy to zmieni

Szkolenia i kursy pierwsza pomoc przedmedyczna

Każde szkolenie jest prowadzone na podstawie obowiązujących, aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC).

Tematyka szkoleń i kursów pierwszej pomocy

Każdy kurs obejmuje zagadnienia prawne związane z udzielaniem(lub nie) pierwszej pomocy. Ponadto, omawiane są przypadki z życia codziennego, takie jak otarcia, rany, oparzenia czy złamania. Po zapoznaniu się z podstawami, przeprowadzone instruktaże, pozwolą uczestnikom bez problemu podejmować skuteczną resuscytację, działać i oceniać sytuację według łańcucha życia.

Możliwe jest także omówienie z klientem tematów oraz zagadnień, jakie mają być poruszone w trakcie szkolenia. Ponadto, istnieje możliwość zorganizowania spotkań lub warsztatów dla dzieci w wieku szkolnym. Każde spotkanie, jest dostosowywane indywidualnie do potrzeb klienta, aby jak najlepiej sprostać jego wymaganiom. Nasz zespół zapewnia wszelkie niezbędne do przeprowadzenia szkolenia materiały.

Zazwyczaj po skończonym szkoleniu, kursanci uzyskują dyplomy ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

Szkolenia są dedykowane między innymi dla nauczycieli, przedszkoli, szkół, uczelni, urzędów, szpitali i innych zakładów pracy. Po odbyciu podstawowego kursu pierwszej pomocy uczestnik nauczy się prawidłowo udrożnić drogi oddechowe, wykonywać resuscytację krążeniowo – oddechową (RKO), przeprowadzić kontrolę czynności życiowych, wezwać pomoc, zadbać o bezpieczeństwo własne, poradzić sobie w nagłych stanach zagrażających życiu. Szkolenia kieruje się głównie do osób, które nie mają na co dzień styczności z medycznymi czynnościami ratunkowymi.

Przykładowy plan podstawowego szkolenia z pierwszej pomocy:

aspekty prawne,

miejsce zdarzenia oraz bezpieczeństwo własne i poszkodowanych,

oparzenia, odmrożenia,

ocena funkcji życiowych,

schemat wzywania pomocy i numery alarmowe,

zasłabnięcia, utrata przytomności,

zadławienia u dorosłych/ dzieci/ niemowląt,

postępowanie przy krwotokach, opatrywanie ran,

pozycja boczna bezpieczna,

resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO) osoby dorosłej/ dziecka/ niemowlęcia wraz z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED,

postępowanie w stanach zagrażających życiu, takich jak: zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, epilepsja.