Oferujemy Państwu zabezpieczenia medyczne koncertów, eventów, wydarzeń sportowych, imprez plenerowych, pokazów i innych. Posiadamy doświadczenie w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez, w tym imprez masowych.

Co obejmuje oferta zabezpieczeń medycznych

Zabezpieczenia medyczne to jeden z głównych punktów naszej działalności. Z nami możliwa jest ochrona medyczna imprez, takich jak: festyny, konferencje, targi, pikniki, koncerty czy kabarety. W zależności od charakteru imprezy i liczby uczestników, oferujemy zabezpieczenia medyczne na odpowiednim poziomie. Podczas małych eventów, takich jak seminarium lub konferencja, dostępny jest ratownik medyczny wraz ze sprzętem. Bezpieczeństwo imprez masowych, takich jak: większa impreza sportowa na hali lub stadionie, imprezy plenerowe, pikniki lub zawody, wymaga udziału bardziej rozbudowanych zespołów medycznych. Patrol pieszy, złożony z dwóch ratowników, zabezpiecza wydarzenie przebywając wśród uczestników. Dodatkowo, mogą oni samodzielnie udać się do punktu medycznego, gdzie otrzymają fachową pomoc od ratowników medycznych i lekarzy. Na wypadek poważniejszych urazów lub nagłego stanu zagrożenia życia, dostępne są również zespoły wyjazdowe złożone z dwóch ratowników lub dwóch ratowników i lekarza. Nasz personel medyczny jest wyposażony w sprzęt medyczny do ratowania życia: tlen i defibrylator, plecaki R1, środki opatrunkowe i podstawowe leki. Oprócz zabezpieczeń medycznych oferujemy również stoisko szkoleniowe, gdzie instruktorzy mogą uczyć pierwszej pomocy zainteresowanych gości, a także punkt pomiaru podstawowych parametrów życiowych.

O czym powinien pamiętać organizator imprezy

Należy pamiętać, że cały personel medyczny powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, a więc: dyplom ratownika medycznego i/lub pielęgniarki, a w przypadku lekarzy: pełne prawo do wykonywania zawodu.

Wymogi prawne dotyczące imprez masowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. Z 2012, poz.181,) każdy organizator imprezy masowej jest zobowiązany zapewnić odpowiednie zabezpieczenie medyczne. To, jak zabezpieczenie imprez masowych ma przebiegać, zależy od charakteru imprezy oraz przewidywanej ilości uczestników. Na zabezpieczenie medyczne imprez składa się kilka elementów: punkty pomocy medycznej, zespoły wyjazdowe z lekarzem lub bez lekarza, oraz patrole piesze. Jeśli liczba uczestników imprezy jest większa niż 10 tysięcy, należy dodatkowo ustalić koordynatora medycznego imprezy. Zabezpieczenie medyczne imprez masowych wymaga również, by personel posiadał na sobie oznaczenia pełnionych funkcji, po polsku i po angielsku.

Zabezpieczenia medyczne imprez masowych

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez, w tym imprez masowych.

Cennik zabezpieczenia medycznego

Cennik ustalany jest indywidualnie z klientem w zależności od czasu trwania zabezpieczenia oraz wymaganego na danej imprezie składu zespołu oraz wyposażenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej. Zachęcamy do korzystania z zabezpieczenia medycznego również mniejszych eventów, takich jak: pikniki, festyny, konferencje, targi.

Dodatkową opcją jest możliwość uatrakcyjnienia Państwa imprez punktem pomiaru podstawowych parametrów życiowych lub stoiskiem szkoleniowym, na którym instruktorzy mogą nauczać postawy pierwszej pomocy Państwa gości.

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie lub mailowo. Z nami możesz czuć się bezpiecznie!