Szkolenia z pierwszej pomocy w szkołach i przedszkolach

Jeszcze kilka lat temu bardzo mało uwagi zwracaliśmy na fakt posiadania podstawowych – a często wystarczających – umiejętności pozwalających na uratowanie ludzkiego życia. Obecnie obowiązek organizacji szkoleń dla nauczycieli i pozostałych pracowników spoczywa na dyrektorach. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż w sytuacji zagrożenia, a te zdarzają się dość częst0, każda chwila jest na wagę złota.

Na kim spoczywa obowiązek prawny przeszkolenia nauczycieli oraz pozostałych pracowników danej placówki?

Dyrektor placówki jest odpowiedzialny za przeszkolenie swoich pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej podopiecznym. Jego obowiązkiem jest zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków przebywania w szkole, uczelni czy przedszkolu, a także w zajęciach które odbywają się poza nimi, gdzie organizatorem jest dana placówka.

Przełożony nie jest jednak w stanie sprawować opieki nad wszystkimi podopiecznymi jednocześnie, dlatego dużą rolę odgrywać będą osoby prowadzące zajęcia. To właśnie w ich obowiązku jest zapewnienie pierwszej pomocy przedmedycznej do czasu przyjazdu służb wykwalifikowanych.

Czy każdy nauczyciel musi być przeszkolony z zasad udzielania pierwszej pomocy dzieciom?

Tak, każdy nauczyciel musi być przeszkolony z zasad udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Reguluje to podstawa prawna ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają obowiązkowo przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

W sytuacjach, kiedy w szkole wydarzy się wypadek, pomoc przeszkolonego nauczyciela może uratować życie dziecka. Przybycie fachowej pomocy medycznej wiąże się z czasem oczekiwania, a do zaistniałej sytuacji dochodzi stres. Obowiązujące przepisy nie odnoszą się do odnawiania szkoleń z pierwszej pomocy dla nauczycieli co jakiś czas, jednak dla dobra podopiecznych warto przypominać sobie aktualną wiedzę średnio raz na 2 lata. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji są aktualizowane co 5 lat. Przez ten czas dokonywane są badania na temat przeżywalności oraz jakości udzielania pierwszej pomocy.

Przykładowy program szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli:

  • zadławienia, czyli ciało obce w drogach oddechowych,
  • krwotok z nosa,
  • resuscytacja krążeniowo – oddechowa z użyciem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED),ocena bezpieczeństwa,
  • stany zagrożenia życia- postępowanie z osobą nieprzytomną,
  • drgawki, czy każde drgawki to epilepsja?
  • opatrywanie ran,
  • postępowanie przy urazach,
  • oparzenia.

Szkolenia dostosowywane są indywidualnie do potrzeb klienta. Pamiętajmy, że teoria to nie wszystko. Sami dobrze wiemy, jakie scenariusze pisze nam życie. Dlatego nasza firma stawia głównie na szkolenia praktyczne, aby mogli być Państwo przygotowani na każdą okoliczność.

Pamiętaj! To od Twoich umiejętności może zależeć czyjeś życie.

Podstawa prawna:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *