Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm i szkół

Pierwsza pomoc to czynności wykonywane na poszkodowanym w miejscu wypadku lub podczas nagłego ataku choroby. Wykonuje się je przed przybyciem fachowej pomocy lekarskiej, a mają one na celu ochronę życia lub zdrowia poszkodowanego. Tego możemy dowiedzieć się z Encyklopedii PWN i Wikipedii. Prawo o Ruchu Drogowym i Kodeks Karny wymuszają na nas obowiązek udzielenia pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia czy życia, pod groźbą więzienia.

Niebezpieczna sytuacja na drodze może przytrafić się każdemu, ale równie prawdopodobne jest zasłabnięcie czy zakrztuszenie się w domu lub w pracy. Powinniśmy wtedy umieć zareagować i pomóc. Nie należy robić tego ze strachu przed konsekwencjami prawnymi, ale dlatego, że nasza pierwsza pomoc może uratować życie drugiemu człowiekowi, czy uchronić go przed komplikacjami zdrowotnymi.

Bardzo istotne jest, aby pierwsza pomoc była właściwie udzielona. Dzieci szkolące się przed egzaminem na kartę rowerową przechodzą kurs pierwszej pomocy. Dorośli zdający na prawo jazdy również muszą odbyć szkolenie z pierwszej pomocy. Ci, którzy nie prowadzą pojazdów, także mogą przeszkolić się w tym zakresie. Pomoże tutaj szkolenie pierwsza pomoc przedmedyczna. Szkolenia takie prowadzą ratownicy medyczni z uprawnieniami instruktora, mający doświadczenie w pracy w pogotowiu, szpitalach czy grupach ratowniczych. Ośrodki prowadzące takie szkolenia można odnaleźć w Internecie.

Z jakich części składa się szkolenie z pierwszej pomocy?

Szkolenia z pierwszej pomocy mogą mieć różny zakres, w zależności od grupy zawodowej, dla której są przeznaczone. Inna jest specyfika urazów i w związku z tym sposoby udzielania pierwszej pomocy w zakładach produkcyjnych, szkołach czy biurach. Ważne jest, aby korzystać z kursów, które prowadzone są według aktualnych wytycznych ERC -Europejskiej Rady Resuscytacji. Równie istotne jest, aby kurs poza wykładami teoretycznymi, oferował także ćwiczenia praktyczne. W części teoretycznej uczy się jak zabezpieczyć miejsce wypadku, jak ocenić funkcje życiowe poszkodowanego, jak wezwać pomoc. Następnie przekazuje się jak przeprowadzić prawidłowo resuscytację krążeniowo-oddechową, potocznie zwaną sztucznym oddychaniem, oraz jaką pomoc zastosować przy poszczególnych urazach czy objawach chorobowych. Szkolenie powinno zawierać praktyczne ćwiczenia z udzielania pomocy w przypadkach typowych zranień np. złamań, oparzeń, jak i specyficznych dla danej grupy zawodowej np. wypadków komunikacyjnych. Kurs powinien obejmować też naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej z udziałem fantomów.

Dla kogo jest przeznaczone?

Szkolenie z pierwszej pomocy przeznaczone jest dla wszystkich osób, które nie mają wykształcenia medycznego, ani styczności z ratownictwem medycznym. Taki kurs powinni odbyć wszyscy, którzy nie wiedzą jak zachować się w czasie nagłego wypadku w domu, pracy czy na ulicy. W sytuacji takiej, może się okazać, że są jedyną osobą, która może udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej i wezwać pomoc lekarską. Często od ich właściwego postępowania zależy życie człowieka. Ze szkoleń tego typu powinni korzystać zwłaszcza ci, którzy pracują czy przebywają w miejscach szczególnie zagrożonych wypadkami, np. nauczyciele w szkołach czy pracownicy budów, hal produkcyjnych.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli i dzieci

Dyrektor szkoły, podobnie jak dyrektor każdego przedsiębiorstwa, musi wyznaczyć pracowników, którzy będą zobowiązani do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponieważ szkoła jest miejscem, gdzie często dochodzi do urazów czy poważnych wypadków, każdy nauczyciel, a także uczeń musi znać zasady udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych nie tylko uczą jak udzielić pomocy przedmedycznej, ale także jak rozpoznać potencjalnie niebezpieczną sytuację, aby zareagować na nieprawidłowe zachowanie dzieci i zapobiec groźnym następstwom nieodpowiedzialnego zachowania podopiecznych. W przypadku zaistnienia wypadku nauczyciele muszą posiadać umiejętność udzielania pomocy wszystkim dzieciom, również niemowlętom.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm i zakładów pracy

Szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników przedsiębiorstw odbywają się w ramach szkoleń BHP, które musi przechodzić okresowo każdy zatrudniony. Z racji tego, że takie szkolenia najczęściej zamykają się w ramach wykładów teoretycznych, warto dla pracowników przeprowadzić też dodatkowe szkolenia praktyczne. Na szkoleniach tego typu można nauczyć się właściwego zachowania w miejscu wypadku, udzielenia pomocy poszkodowanym w najczęściej występujących wypadkach w danym zakładzie.

Czy należy ponawiać szkolenie z pierwszej pomocy?

Przepisy polskiego prawa nie określają jak często powinno się powtarzać kurs pierwszej pomocy. Określony jest jedynie okres ważności certyfikatów, które otrzymują osoby przeszkolone, ten okres to trzy lata. Wiele ośrodków wydających certyfikaty ukończenia szkoleń, powołując się na dyrektywy unijne, ustala ich z ważność na dwa lata. Bez względu na przepisy i normy po okresie dwóch lub trzech lat warto odnowić znajomość udzielania pierwszej pomocy, aby w nagłych sytuacjach udzielić właściwej pomocy poszkodowanym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *