Zabezpieczenia medyczne imprez masowych - jak wygląda i dlaczego jest tak ważne?

W ostatnim czasie coraz bardziej wzrasta popularność i liczba organizowanych imprez masowych. Według Raportu Komendy Głównej Policji, dotyczącego bezpieczeństwa imprez masowych w 2018 r., w ubiegłym roku Policja zabezpieczała 7 822 imprezy masowe organizowane w Polsce, z których na aż 974 odnotowano przestępstwa. Imprezy masowe, jako wydarzenia, w których uczestniczą duże skupiska ludzi, niosą ze sobą duże ryzyko przeróżnych zagrożeń. O bezpieczeństwie imprez masowych szczególnie dużo mówi się od czasu słynnej tragedii, która wydarzyła się podczas otrzęsin na jednej z bydgoskich uczelni w 2015 r. Ważna jest dbałość organizatorów o odpowiednie zapewnienie bezpieczeństwa takich imprez, również pod kątem medycznym.

Przepisy prawa a imprezy masowe

Szczegółowe obowiązki organizatora każdej imprezy masowej reguluje Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Określa ona wymogi dotyczące bezpieczeństwa uczestników, odpowiedniego technicznego przygotowania obiektów, ochrony porządku publicznego, a także narzuca na organizatorów obowiązek zapewnienia pomocy medycznej. Aktem prawnym, który ściśle dotyczy zabezpieczenia medycznego imprez masowych jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej. Rozporządzenie to określa m.in. liczbę oraz wyposażenie zespołów wyjazdowych, patroli ratowniczych oraz punktów pomocy medycznej.

Możliwe zagrożenia w czasie imprezy

Do potencjalnych zagrożeń, które należy uwzględniać podczas organizacji imprezy masowej należą przede wszystkim: zamachy terrorystyczne, katastrofy budowlane, pożar, użycie środków pirotechnicznych, rozboje. Do najczęściej występujących zagrożeń należą akty chuligaństwa, do których dochodzi zazwyczaj podczas rozgrywek piłkarskich. Na imprezach masowych podczas zagrożenia często występuje zjawisko paniki, które znacznie utrudnia prowadzenie jakichkolwiek akcji ratowniczych, na co przykładem jest choćby impreza z 1994 roku podczas odbywającego się w hali Stoczni Gdańskiej koncertu zespołu Golden Life, gdzie w wyniku pożaru 7 osób zmarło, a prawie 300 zostało rannych. Obecnie dość poważnym zagrożeniem są ataki bombowe. Duża ilość uczestników imprez ułatwia bowiem terrorystom wmieszanie się w tłum i przeprowadzenie ataku. Dla grup terrorystycznych istotna jest także obecność na imprezach masowych osób publicznych oraz medialność tych wydarzeń.

Zespół medyczny i jego wyposażenie

Wyróżnia się 3 jednostki odpowiadające za zabezpieczenie medyczne imprez masowych. Są to:

  1. Zespoły wyjazdowe – zespół może posiadać lekarza bądź nie;
  2. Patrole ratownicze – składa się z co najmniej 2 osób uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Patrol musi być wyposażony w środki łączności bezprzewodowej dające możliwość natychmiastowej łączności z osobami zaangażowanymi w bezpieczeństwo imprezy, a także torbę ratunkową, która zawiera przynajmniej: różnowymiarowe opatrunki, kołnierze szyjne, rurki krtaniowe, ssak ręczno-mechaniczny, rurki ustno-gardłowe, worek samorozprężalny, środki dezynfekcyjne, sól fizjologiczną, jednorazowe rękawiczki, nożyczki, plastikowy worek na odpady z zamknięciem, folie izotermiczne, ciśnieniomierz, glukometr, pulsoksymetr.
  3. Punkty pomocy medycznej – w których pomocy medycznej udzielają co najmniej 2 osoby: lekarz oraz ratownik medyczny bądź pielęgniarka. Punkt pomocy medycznej obowiązkowo musi być wyposażony w: 2 stanowiska leżące dla pacjentów, rurki ustno-gardłowe, rurki krtaniowe, defibrylator z kardiomonitorem, worek samorozprężalny, ssak, zestaw do intubacji, zestaw jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej wraz z rezerwuarem, tlen medyczny, glukometr, ciśnieniomierz, termometr, pulsoksymetr, środki dezynfekcyjne, rękawiczki, nożyczki, różnowymiarowe opatrunki, kołnierze szyjne, różnowymiarowe szyny typu Kramer, plastikowy worek na odpady z zamknięciem, folie izotermiczne, zestawy służące do dawkowania leków i przetaczania płynów infuzyjnych, stetoskop, reduktor tlenowy, butla tlenowa, wyroby medyczne i ich wyposażenie, zestaw przeciwwstrząsowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *